Dé CrisisCommunicatieGame #DCCG

 • Voorbereidingen voor het spelen van de papierenversie

  “Gelukkig wordt dit straks allemaal door de computer gedaan.”

  Voorbereiding van de kick-off
 • Hele team aanwezig op de HSDcampus in Den Haag

  “Mooie uitdaging om komend jaar een goede game en training te maken”

  Bespreking van de planning
 • Teamleden deden even ervaring op met het spelen van de game

  “Dat was behoorlijk aanpoten!”

  Nabespreken van de game-sessie
 • 17 april 2014 draagvlak sessie

  Doel: check uitgangspunten bij doelgroep

 • 17 april 2014 draagvlaksessie

  Intensief in gesprek over leerdoelen en mogelijkheden van de game

 • eerste blik op de workflow

  Hier zie je hoe de berichten binnen komen (rechts) en hoe die automatisch in het overzicht komen (links). De stijl is nog abstract. Het doel is te achterhalen of dit werkbaar is.

 • Eerst blik op workflow

  En hier zie je hoe het mogelijk kan werken bij het onderdeel ‘uitbrengen’ advies.

 • 3 stijlen om uit te kiezen

  Wat nemen we mee naar de volgende ronde ontwerpen, wat blijft achter?

Dé Game

Binnen dit onderdeel van het project is “Dé CrisisCommunicatieGame” een leermiddel, een applied game of serious game. Ondanks dat er al een gedragen papieren versie ligt, komt er nog heel wat kijken bij de vertaling van de papieren versie naar een digitale versie. Wat dan? De “In-game” feedback moet ontworpen worden (hoe je er tijdens het spelen achter komt hoe je het doet), de ‘art-style’ moet ontwikkeld worden, zodat de deelnemers zich kunnen herkennen in ‘hoe het eruit ziet’.

Dé Training

Het leermiddel dat we ontwikkelen wordt gebruikt binnen een training. Die training gaat natuurlijk optimal gebruik maken van “Dé CrisisCommunicatieGame”. Daar liggen dan weer didactische principes onder die vertaald moeten worden naar de training. Omdat wij gebruik maken van ‘self-directed learning’ is reflectie op het eigen handelen heel belangrijk. Als trainer heb je aanwijzingen nodig hoe je dé game daarbij kunt gebruiken.

Dé evaluatie

Tijdens de ontwikkeling van dé game en dé training zal op meerdere momenten geëvalueerd worden of middel en training ook echt aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. We hebben daarbij steeds met zeker twee doelgroepen te maken: zij die in de toekomst de training gaan volgen (deelnemers) en zij die de training in de toekomst gaan geven (trainers). Voor beiden moet dé game voldoende te bieden hebben, én meer.

Dé Businessmodelen

Leuk om iets te maken dat nieuw is, een behoefte invult. Dat mag natuurlijk niet in de kast blijven liggen. In dit deel van het project onderzoeken we hoe dit middel aan de man gebracht kan worden; dé training én dé game. Daar komen ook vragen bij kijken als “Waar wordt dé game gehost?”, “wie verzorgt de helpdesk?”, én natuurlijk ook of je een licentie moet kopen, of dat je toegang koopt via een ticket.

CCG-01

kick-off 11 maart 2014

Op 11 maart 2014 vond de kick-off bijeenkomst van de CrisisCommunicatieGame plaats. Een feestelijke start waarbij ook hard gewerkt werd op de HSD-campus in Den Haag. Tijdens de startbijeenkomst spraken de partners over de te ontwikkelen game, en natuurlijk over de training waarbinnen deze ingebed moet worden. De serious game en training zijn erop gericht […]

Hello website #DCCG

Vandaag is het dan zo ver! Samen met Nikki maken we het eerste ontwerp voor deze website. Naast dat Nikki me hierin snel kan vertellen wat handig is en wat niet, is het ook verbluffend eenvoudig om – met het idee al in mijn hoofd – een eerste opzet te maken. Overigens moet daarna het […]