Testtraining op 20 novermber

Op 20 november 2014 houden we onze eerste testtraining met Dé CrisisCommunicatieGame.
Om een zo realistisch mogelijk beeld te geven/krijgen hebben we het programma opgedeeld in drie delen:

  1. Training en spelen van de game
  2. De formatieve evaluatie van de training en de game
  3. Het HSD café over crisiscommunicatie

 


1. Training en spelen van de game, bestaande uit:
a. Introductie training
b. Spelen van de game
c. Reflectie scenario
2. De formatieve evaluatie van de training en de game
a. Vragenlijst
b. Focusgroep, bespreekt ervaring
3. Het HSD café om te ontspannen, zie https://www.thehaguesecuritydelta.com/events/event/231-hsd-cafe-crisis-communication-2014-11-20

Benieuwd? Wil je deelnemen? Laat het me weten: Josine.vandeven at tno.nl

Enquête Grafische Stijlen

Sinds 2 weken hebben we een enquête openstaan met betrekking tot de grafische stijl.

Wat fijn dat er zo veel mensen zijn die hun reactie geven. Dat helpt! Het komen tot een bijpassende grafische stijl is namelijk een proces.

Dat proces kun je op verschillende manieren inzetten. We hebben nu gekozen om 3 verschillende stijlen te maken en die voor te leggen met een aantal stellingen erbij.

De antwoorden zijn zeer behulpzaam: twee stijlen die nek-aan-nek gaan; en één stijl die het duidelijk niet gaat worden.

Komende maand wordt de verzamelde informatie gewikt en gewogen om te komen tot aangepaste stijlen.

Had je de enquête nog niet ingevuld; geef dan alsnog je reactie. Liefst in het vrije tekst blok. Zolang men bezig is, zijn reacties welkom.

In september is er dan een aanvullend voorstel, waarin we weer een stap dichter bij het eindproduct zijn.

https://nl.surveymonkey.com/s/JM7P7DF

 

CCG-01

kick-off 11 maart 2014

Op 11 maart 2014 vond de kick-off bijeenkomst van de CrisisCommunicatieGame plaats. Een feestelijke start waarbij ook hard gewerkt werd op de HSD-campus in Den Haag.

Tijdens de startbijeenkomst spraken de partners over de te ontwikkelen game, en natuurlijk over de training waarbinnen deze ingebed moet worden. De serious game en training zijn erop gericht om met één of twee trainers een complexe contexttraining te kunnen geven aan communicatieadviseurs. Trainingen waar in de regel diverse partners en een regiecel voor nodig zijn. De focus ligt op het creëren van een prototype met basisfunctionaliteit zodat deze gebruikt kan worden binnen de te ontwikkelen training. Trainers moeten echter ook hun eigen trainingsprogramma rondom de game kunnen bouwen.

Het betrekken van toekomstige gebruikers (trainers, deelnemers) is natuurlijk cruciaal voor de aansluiting bij de praktijkbehoeften. Ook daar wordt direct al aandacht aan geschonken met een workshop, eind april 2014. Op basis van een persoonlijke uitnodiging willen we spelers uit het domein uitdagen met ons mee te denken en later te experimenteren.

Zo zijn we van start gegaan om Dé CrisisCommunicatieGame te ontwikkelen: hét instrument om het dynamische speelveld waarin de crisiscommunicatieadviseur zich begeeft beter te leren doorgronden.

Partners

De partners vormen samen een publiek-private samenwerking bestaande uit TNO, T-Xchange, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Crisisplan. Hiermee wordt de volledige keten van kennis naar de markt afgedekt. Deze unieke combinatie van partijen realiseert het project; partijen die hun sporen hebben verdiend in domeinen waar reeds een professionaliseringsslag in leren heeft plaatsgevonden.

HSD-campus

Het projectvoorstel voor De CrisisCommunicatieGame is ingediend door het consortium bij het HSD Ontwikkel Fonds. Het project ‘De CrisisCommunicatieGame‘ draagt bij aan de uitdagingen binnen het HSD-innovatiehuis National Security, in het bijzonder aan training van professionals rondom crisiscommunicatie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem dan contact op met projectleider Josine van de Ven, e-mail josine.vandeven@tno.nl, telefoon 088 866 58 91.

Hello website #DCCG

Vandaag is het dan zo ver! Samen met Nikki maken we het eerste ontwerp voor deze website. Naast dat Nikki me hierin snel kan vertellen wat handig is en wat niet, is het ook verbluffend eenvoudig om – met het idee al in mijn hoofd – een eerste opzet te maken.

Overigens moet daarna het echte werk natuurlijk nog beginnen. De inhoud moet er in geplaatst worden.